W tym całym podatkowym zamieszaniu, nie zapomnijmy o rocznym rozliczeniu za rok 2021 i przekazaniu 1% bolesławieckim organizacjom. Przekazując 1% swojego podatku  samodzielnie decydujemy o tym, co stanie się z częścią naszych podatków i jak zostaną wykorzystane. Ja polecam organizacje działające najbliżej nas.

W ten sposób wspomagamy organizacje, które pomagają zwierzętom, wspomagają osoby niepełnosprawne, podtrzymują tradycję narodową, organizują wydarzenia sportowe i kulturalne.  Wszystkie działają na rzecz  bolesławian. Poniżej wymieniam organizacje zarejestrowane w Bolesławcu, które spełniają wymogi organizacji pożytku publicznego, czyli m.in. działają nie mniej niż dwa lata i każdego roku przygotowują sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej i sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku, nie zmienił się w ostatnim roku  i wygląda tak:

 

  • KRS 0000332746  Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
  • KRS 0000376247  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
  • KRS 0000210934  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
  • KRS 0000163366  Stowarzyszenie „Ziemia Bolesławiecka”
  • KRS 0000315988  Fundacja “Bliżej Serca”
  • KRS 0000079062  Top Bolesławiec
  • KRS 0000124331  Związek Bezrobotnych i Ubogich Powiatu Bolesławieckiego.
  • KRS 0000351804  Stowarzyszenie Bolesławieckie Forum Kobiet
  • KRS 0000295277 Fundacja Wspierajmy Zdrowie   (wykaz został przygotowany w oparciu o dane Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).