Rocznik Bolesławiecki ’2018

Rocznik Bolesławiecki ’2018

To już 11. edycja periodyku poświęconego historii i współczesności naszego miasta. Od początku wydawany jest pod redakcją Edmunda Malińskiego, Anny Bober – Tubaj i Grzegorza Matoryna. Recenzentem wydawniczym jest prof. dr hab. Grzegorz Strauchold. W ostatnich...
Zasłużony dla Miasta Bolesławiec

Zasłużony dla Miasta Bolesławiec

Podczas najbliższej X sesji Rady Miasta Bolesławiec, głosować będziemy nad przyjęciem Uchwały dotyczącej nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Tadeuszowi Jurkowskiemu. Projekt uchwały został przygotowany w oparciu o Wniosek, który złożyłam w lipcu...
Dziś Święto Kultury!

Dziś Święto Kultury!

Dzień Działacza i Animatora Kultury obchodzony co roku 29 maja, to święto wszystkich  twórców, artystów i osób związanych z pracą w Kulturze. Wszystkim, których poznałam, znam lub poznam – instruktorom, animatorom, twórcom, artystom – życzę niesłabnącego...
Fajka pokoju

Fajka pokoju

Nagrody Prezydenta za promocję miasta Bolesławiec, co roku budzą wiele kontrowersji. Bo nie wszyscy zostali zauważeni, nie wszyscy dostali, bo są polityczne… Ale w tym roku największą przegraną okazał się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Pomimo, że wniosek...