Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej i Wiejskiej Bolesławca w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych – informuje na swojej stronie internetowej MZK. Mieszkańcy miasta pytają, czy na pewno?

Na prośbę mieszkańców, złożyłam kolejną interpelację:

Szanowny Panie Prezydencie,

               W związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację (złożoną 9 stycznia 2019 r.) w sprawie zwiększenia ilości kursów na linii „7” po godz. 22.00, proszę o informację, co z założeniami do wprowadzenia w nowym rozkładzie jazdy planowanego dodatkowego kursu na w/w linii?  W nowym rozkładzie jazdy, obowiązującym od 28 lutego 2019 nie ma wspomnianego kursu.

Mieszkańcy osiedla przy ul. Gałczyńskiego korzystający z linii „0” i „1” również zwracają uwagę na fakt braku kursów tuż po godz. 22.00. Tak, więc problem powrotu z pracy osób pracujących na „drugą zmianę” autobusami komunikacji miejskiej, dotyczy wielu mieszkańców, nie tylko osób mieszkających na Osiedlu Kościuszki.

              Proszę o podanie do publicznej wiadomości wyników przeprowadzonych w październiku 2018 roku „badań potoków pasażerskich” i wyjaśnienia, czy i w jaki sposób wpłynęły na zmianę rozkładu jazdy?

         

Z poważaniem

Radna Rady Miasta Bolesławiec Iwona Bojko