Nagrody Prezydenta za promocję miasta Bolesławiec, co roku budzą wiele kontrowersji. Bo nie wszyscy zostali zauważeni, nie wszyscy dostali, bo są polityczne…

Ale w tym roku największą przegraną okazał się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Pomimo, że wniosek Stowarzyszenia Kulturalne Miasto w Mieście, został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie, przez wszystkich (!) Radnych Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, zespół nie otrzymał nawet wyróżnienia.

Wniosek o nagrodę przyznawaną za „szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (…) przyczyniających się do promocji miasta” należy uzasadnić opisując „ … dokonania na przestrzeni roku, w którym składany jest wniosek ze szczególnym uwzględnieniem promocji miasta…”.

W uzasadnieniu wniosku składanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Miasto w Mieście mogliśmy m.in. przeczytać, że w 2018 roku:

  • Zespół reprezentował Bolesławiec, Dolny Śląsk oraz Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Rodez we Francji koncertując przy okazji w kilku innych francuskich miejscowościach;
  • uświetnił uroczystości miejskie w Bernsdortf w Niemczech;
  • koncertował we Wrocławiu podczas promocji książki (bałkańskiej powieści) pani Joanny Strovag;
  • uczestniczył w projekcie zakończonym 30 czerwca spektaklem „My spadkobiercy naszych przodków” koordynowanym przez Cunewalder Tanzweberei – e.V. (Niemcy), spektakl odbył się w Europejskim Centrum Pamięci, Edukacji i Kultury w Zgorzelcu.

Wiem, że nie ma drugiego takiego artystycznego zespołu w naszym mieście i powiecie! A Zespół to dzieci, młodzież i osoby dorosłe zamieszkałe w Bolesławcu i na terenie powiatu, od ponad 40 lat promujący nasz region. Zaskoczona jestem decyzją pana Prezydenta. Bo przyznanie chociaż wyróżnienia (nagrody honorowe i wyróżnienia, nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową, więc nie obciążają budżetu), byłoby w końcu może wypaleniem fajki pokoju, początkiem ponownego koncertowania Zespołu w naszym mieście!?

Obecnie Zespół szykuje się do występów w Sinagapurze, gdzie jedzie na zaproszenie Ambasady RP w Singapurze na festiwal PolandSHIOK 2019. Tam promował będzie Polskę, Dolny Śląsk i … Bolesławiec, bo jak inaczej?                                                    więcej o zespole https://zpit.weebly.com

foto: ZPiT Ziemi Bolesławieckiej