Interpelacje, sprawy bolesławian

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym, określa zasady składania przez radnych interpelacji i zapytań dotyczących spraw mieszkańców gminy. Muszą być składane na piśmie do przewodniczącego rady, prezydenta, a ten (lub osoba przez niego wyznaczona) jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Zarówno treść interpelacji i zapytań, jak też udzielonych odpowiedzi podawana jest obowiązkowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Bolesławiec.

Złożone przeze mnie interpelacje, wnioski, zapytania:

(Linki do pism i odpowiedzi będą pojawiać się poniżej, tuż po ich opublikowaniu na stronie Urzędu Miasta.)

23. Oświetlenie ulicy Modłowej (14.03.2024) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=238447

22. Przejście dla pieszych (20.02.2024) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=237798.otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=237993

21. Aleja Przylesie (20.02.2024) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=23779 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=237992 

20. Rondo na skrzyżowaniu ulic B. Chrobrego z Polną (6.07.2021) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=218642 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=219192

19. Chwasty czy kwietna łąka? (29.04.2021) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=217160 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=217294

18. Różowa skrzyneczka (29.04.2021)  pismo:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=217159 otrzymana odpowiedź:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=217439

17. Wniosek w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta” Panu Andrzejowi Pytlińskiemu (25.11.2020)  https://iwonabojko.pl/honorowy-obywatel-boleslawca/ 

16. 30 drzew na 30 – lecie samorządu (27.05.2020) pismo:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=208173  otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=208496 

15. Bolesławieckie nekropolie (4.11.2019) pismo:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=203223 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=203810 

14. Usunięte, nowo posadzone drzewa wzdłuż ul. K.Paryskiej (25.09.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=202266 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=202565

13. Przegląd drzewostanu w Parku im. Harcmistrza Huberta Bonina oraz na terenie innych parków (6.09.2019) pismo:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=201593  otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=202049

12. Nowy plac zabaw i wycięte drzewa (8.08.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=201013 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=201159

11. Zaniedbane ławki na skwerach i w parkach (8.08.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=201012 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=201176

10. Wniosek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Tadeuszowi Jurkowskiemu (1.07.2019)  https://iwonabojko.pl/zasluzony-dla-miasta-boleslawiec/ 

9. Wycinka drzew na terenie miasta (25.06.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=199816 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=200316  

8. Ponowny wniosek o ustawienie koszy (11.06.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=199481 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=199901

7. Droga dojazdowa do garaży i posesji (przy Alei Wojska Polskiego)  (11.06.2019) pismo:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=199480    otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=199900

6. O autobusach MZK raz jeszcze (26.04.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=197962 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=198361   

5. Ławki i kosze na miejskich plantach (26.04.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=197961  otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=198233

4. Przebudowa podwórka (ul. Słowackiego, Żwirki i Wigury i Chrobrego) i utworzenie placu zabaw  (5.04.2019)  pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=197531 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=197893 

3. Problem z oświetleniem podwórka przylegającego do budynków  przy ul. Słowackiego, Żwirki i Wigury i Chrobrego  (17.01.2019) pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=195473  otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=195789

2. Brak koszy na śmieci przeznaczonych na psie odchody (17.01.2019)
pismo: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=195474 otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=195992

1.Sprawa mieszkańców Osiedla przy ul. Kościuszki i dojazdu po godz. 22.00  (9.01.2019)  pismo:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=195360  otrzymana odpowiedź: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=195443

.

 

Wspólne inicjatywy radnych Impulsu Miasta

.

➡️ Bolesławiec traci funkcje społeczno-gospodarcze.

https://impulslokalny.pl/boleslawiec-traci-funkcje-spoleczno-gospodarcze-czas-odwrocic-ten-trend/

➡️ Ekologiczna bomba pod Bolesławcem?

https://impulslokalny.pl/ekologiczna-bomba-pod-boleslawcem-dlaczego-wladze-miasta-milcza/

➡️ Czas na Mieszkaniowy Impuls dla Bolesławca

https://impulslokalny.pl/deweloperka-nie-rozwiazuje-problemow-mieszkaniowych-boleslawian-czas-to-zmienic/

➡️ Drzewa do tlen

https://impulslokalny.pl/potrzebujemy-duzych-drzew-nie-tylko-sadzonek/ 

➡️ SPP do likwidacji!

https://impulslokalny.pl/zlikwidujemy-strefe-platnego-parkowania-w-boleslawcu/

➡️ Komitet Wyborczy Wyborców Impuls Lokalny, gotowy do wyborów samorządowych 2024

https://impulslokalny.pl/komitet-wyborczy-wyborcow-impuls-lokalny-zarejestrowany/ 

➡️ Podatki ponownie w górę!

https://impulslokalny.pl/podatki-znowu-w-gore-kto-jak-glosowal/

➡️ Projekt budżetu miasta na 2021 rok

https://impulslokalny.pl/budzet-miasta-2021-bez-udzialu-mieszkancow/

➡️ Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącej ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu

https://impulslokalny.pl/strefa-platnego-parkowania-do-uchylenia-i-konsultacji-spolecznych/

➡️ Śmieci drastycznie w górę

https://impulslokalny.pl/smieci-drastycznie-w-gore-zobacz-kto-jak-glosowal/

➡️ Sesja absolutoryjna za rok 2020 i stanowisko radnych Impulsu Miasta

https://impulsmiasta.pl/coroczna-ocena-dzialan-prezydenta-miasta/ 

➡️ Sesja absolutoryjna za rok 2019 i stanowisko radnych Impulsu Miasta

https://impulslokalny.pl/ograniczone-zaufanie-za-2018r/

➡️ Wniosek do budżetu miasta na 2020 rok

https://impulslokalny.pl/boleslawianie-z-impulsem-do-budzetu-2020/

➡️ Sesja absolutoryjna za rok 2018 i stanowisko radnych Impulsu Miasta

http://luzyce.info/2019/06/28/raport-o-stanie-miasta-boleslawiec-absolutorium  

➡️ Impuls w sprawie wykupu mieszkań

.

 

➡️ Impuls w sprawie miejskiego żłobka

W imieniu mieszkańców Bolesławca, młodych małżeństw, rodziców oraz samotnych mam, zwróciliśmy się do Prezydenta Bolesławca z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2019 r. inwestycji „budowa/adaptacja budynku na żłobek miejski”. Treść wniosku poniżej:


Klub Radnych Rady Miasta Bolesławiec IMPULS MIASTA

                                                                               Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman

WNIOSEK DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

W imieniu mieszkańców Bolesławca, szczególnie młodych małżeństw, rodziców oraz samotnych mam, zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2019 r. inwestycji „budowa/adaptacja budynku na żłobek miejski”.

O tym jak bardzo potrzebna jest ta inwestycja świadczy fakt częstego podnoszenia tego tematu wśród bolesławian, którzy chcą być aktywni zawodowo, a których niestety nie stać na zatrudnienie niani. Potwierdzeniem tego niech będzie dotychczasowy wynik prowadzonej przez nas, od kilku dni, imiennej sondy na portalu społecznościowym, w której na 234 osoby, aż 216 jest za budową / urządzeniem nowego żłobka (92%). Co ważne, w sondzie udział wzięli głównie ludzie młodzi – rodzice lub przyszli rodzice.  Pragniemy zauważyć, że bolesławianie z wielką nadzieją i radością odebrali Pana deklarację złożoną w trakcie kampanii wyborczej, w której zamiast planowanej adaptacji budynku po b. Bibliotece na archiwum miejskie postanowił Pan jednak przeznaczyć go na urządzenie w nim tak potrzebnego żłobka.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wnioski do budżetu miasta na kolejny rok, zgodnie z prawem lokalnym, radni mogą składać do 10 października roku poprzedzającego, ale trzeba zauważyć, że wybory samorządowe odbyły się po tej dacie, tj. 21 października. Dlatego wierzymy, że Pan Prezydent, w drodze autopoprawki uwzględni ten, złożony w imieniu bolesławian wniosek. Wierzymy, że rozumie Pan potrzeby mieszkańców naszego miasta, a fakt braku tej priorytetowej inwestycji w projekcie budżetu na 2019 jest niezamierzony.

                            Z góry dziękujemy za uwzględnienie naszego wniosku

                                                                        Klub Radnych Impuls Miasta:

                                                                        radny Maciej Małkowski Przewodniczący Klubu

i radni – Iwona Bojko, Dominik Chodyra, Łukasz Molak