a właściwie jej brak. Ta tymczasowa istnieje już ponad 30 lat. Wielokrotnie jej użytkownicy zwracali się z prośbą do MZGM i Prezydenta Miasta o jej utwardzenie. Bez skutku. Na prośbę korzystających z tego dojazdu, złożyłam więc interpelację:

Treść interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie,

           W imieniu właścicieli 17 garaży i posesji nr 3c, 3d, 3e zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego, zwracam się z prośbą o wykonanie drogi dojazdowej do garaży oraz wymienionych posesji.

            Mieszkańcy naszego Miasta zwracali się z tym problemem do Pana Prezydenta już w kwietniu 2008 roku. Potem konsekwentnie w 2017 i 2018. W 2017 roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, poinformował zainteresowanych, że nie ma możliwości budowy w/w drogi z uwagi na ograniczone środki finansowe. Do sprawy obiecano powrócić w roku następnym. Niestety, pomimo kolejnego pisma sprawa stanęła w miejscu. Przez te kilka lat, na wniosek zainteresowanych udało się jedynie ustawić lustro drogowe, które nieco ułatwia wyjazd z drogi i wjazd w Aleję Wojska Polskiego oraz słupek zaznaczający krawędź skarpy.

           Wspomniana droga znajduje się na osiedlu, które w latach 1958-63 wybudowano ze środków ZG „Konrad”. Po likwidacji Zakładów budynkami zarządza TBS a terenem MZGM.  Wymieniona ścieżka dojazdowa jest w bardzo złym stanie. Powstała, jako tymczasowy dojazd do garaży budowanych pomiędzy ulicami Marcinkowskiego oraz Aleją Wojska Polskiego. Obecna nawierzchnia wykonana jest przez właścicieli tych posesji i garaży z płyt chodnikowych (50 x 50 cm), ułożonych w dwóch rzędach na szerokość kół samochodowych. Lata użytkowania i opady atmosferyczne doprowadziły do powstania licznych kolein. Ograniczona skarpą droga, po większych ulewach osuwa się. Zjazd z niej szczególnie jesienią i zimą jest niebezpieczny. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia nie tylko auta, ale przede wszystkim potrącenia pieszych, którzy przechodząc nią, skracają sobie drogę z Marcinkowskiego do wspomnianej alei. Natomiast latem po ulewnych deszczach, spływająca po niej woda niesie wielkie ilości piachu i liści, które zatykają studzienki kanałowe na ulicy/alei Wojska Polskiego, a to z kolei powoduje tworzenie się wielkiego rozlewiska, które przelewając się przez chodnik ma wpływ na zalewanie niżej położonych pomieszczeń budynku nr 6 (dawny hotel robotniczy). Na końcu garaży znajduje się kolejna skarpa, która z roku na rok coraz bardziej się osuwa i też wymaga wzmocnienia.

       W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rozwiązanie tego ciągnącego się od lat problemu mieszkańców tej części Miasta.

               Z poważaniem

Radna Rady Miasta Bolesławiec Iwona Bojko