29 maja to coroczne święto wszystkich twórców i osób związanych z pracą w Kulturze.  A to właśnie kultura stanowi ważną sferę działalności człowieka, wzbogaca naszą osobowość, rozwija wrażliwość, by dzięki niej można było realizować swoje pasje i marzenia.

Wszystkim, których poznałam, znam lub poznam – instruktorom, animatorom, twórcom, artystom, pracownikom – z okazji dzisiejszego Dnia Działacza i Animatora Kultury, życzę niesłabnącego zapału, uznania dla pasji i codziennej pracy!  Satysfakcji, sukcesów i wszelkiej pomyślności. Wielu nowych inspiracji, pomysłów i nowych wyzwań. Aby podejmowane przez nas inicjatywy kulturalne dalej wzbogacały, rozwijały wrażliwość i pozwalały realizować pasje i marzenia. Dużo dobrego dla Nas, bo kulturę tworzy człowiek, a człowieka tworzy kultura…