Jak co roku, gorąco zachęcam do przekazania 1 % organizacjom pożytku publicznego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, a jest za to ważnym wsparciem dla „pozarządówek”, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji zarejestrowanych na terenie Gminy Bolesławiec, które wspierają potrzebujących, dbają o nasze materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe.

Jak przekazać 1 procent na rzecz OPP ?:

 • W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS wybranej organizacji;
 • W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku (np. Stowarzyszenie „Ziemia Bolesławiecka” udostępnia swoje konto różnym beneficjariuszom, a następnie 100 % wpłat przekazuje wskazanym osobom, instytucjom czy organizacjom)

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku liczy obecnie tylko 8 organizacji  (wykaz został przygotowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, stan na dzień 14.01.2021 więcej informacji tutaj):

 

 • KRS 0000332746  Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
 • KRS 0000376247  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
 • KRS 0000210934  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
 • KRS 0000163366  Stowarzyszenie „Ziemia Bolesławiecka”
 • KRS 0000315988  Fundacja „Bliżej Serca”
 • KRS 0000079062  Top Bolesławiec
 • KRS 0000124331  Związek Bezrobotnych i Ubogich Powiatu Bolesławieckiego.
 • KRS 0000351804  Stowarzyszenie Bolesławieckie Forum Kobiet  

 

aktualizacja, 24.04.2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 12 kwietnia 2021 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku i uwzględnił 16 organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie stosowne sprawozdania. Tym samym uzupełniam listę o kolejny podmiot zarejestrowany na terenie Gminy Bolesławiec, uprawniony do otrzymania 1%:

 • KRS 0000295277 Fundacja Wspierajmy Zdrowie

Więcej informacji https://www.niw.gov.pl/kwietniowa-aktualizacja-wykazu-opp-1-za-2020-rok/?fbclid=IwAR1H9lVFRTwxGXB8QfXEEgG9BqWoG8iHI_7BZpe5q28fxRMKUqhsPMlmVQQ