Jak co roku, gorąco zachęcam do przekazania 1 % organizacjom pożytku publicznego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, a jest za to ważnym wsparciem dla “pozarządówek”, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji zarejestrowanych na terenie Gminy Bolesławiec, które wspierają potrzebujących, dbają o nasze materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe.

Jak przekazać 1 procent na rzecz OPP ?:

  • W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS wybranej organizacji;
  • W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku (np. Stowarzyszenie “Ziemia Bolesławiecka” udostępnia swoje konto różnym beneficjariuszom, a następnie 100 % wpłat przekazuje wskazanym osobom, instytucjom czy organizacjom)

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku liczy obecnie tylko 8 organizacji  (wykaz został przygotowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, stan na dzień 14.01.2021 więcej informacji tutaj):

 

  • KRS 0000332746  Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
  • KRS 0000376247  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
  • KRS 0000210934  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
  • KRS 0000163366  Stowarzyszenie „Ziemia Bolesławiecka”
  • KRS 0000315988  Fundacja “Bliżej Serca”
  • KRS 0000079062  Top Bolesławiec
  • KRS 0000124331  Związek Bezrobotnych i Ubogich Powiatu Bolesławieckiego.
  • KRS 0000351804  Stowarzyszenie Bolesławieckie Forum Kobiet