Zbliża się okres składania zeznań podatkowych, kolejny raz mamy więc możliwość przekazania jednego procenta z naszego podatku na działalność wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie trzeba chyba przypominać, że organizacje pozarządowe pomagają podopiecznym, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami, wymagającymi odpowiedniego leczenia czy rehabilitacji. Dbają o nasze materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe.

Na liście  znajdziemy organizacje znane, dobrze kojarzone w naszej przestrzeni publicznej i takie, z których nazwą spotkamy się pierwszy raz. Wszystkie działają na rzecz  bolesławian. Są to organizacje zarejestrowane w Bolesławcu, które spełniają wymogi organizacji pożytku publicznego, czyli m.in. działają nie mniej niż dwa lata i każdego roku przygotowują sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej i sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku:

 

  • KRS 0000295277 Fundacja „Wspierajmy zdrowie”
  • KRS 0000332746 Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
  • KRS 0000376247 Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
  • KRS 0000210934 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
  • KRS 0000295127 Stowarzyszenie Wsparcia Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu
  • KRS 0000163366 Stowarzyszenie „Ziemia Bolesławiecka”
  • KRS 0000079062 Top Bolesławiec
  • KRS 0000124331 Związek Bezrobotnych i Ubogich Powiatu Bolesławieckiego.
  • KRS 0000351804 Stowarzyszenie Bolesławieckie Forum Kobiet     (wykaz przygotowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, stan na dzień 14.01.2020)