Super fajne podwórko to takie, na którym jest bezpieczny plac zabaw dla dzieci, ławki dla rodziców, urządzenia typu fitness dla nieco starszych osób, dużo zieleni i miejsca postojowe dla samochodów. I o takim podwórku marzą mieszkańcy terenu zlokalizowanego w kwartale ulic Słowackiego, Żwirki i Wigury oraz Chrobrego. Stąd moja interpelacja złożona na ręce Prezydenta Miasta. 
.
Treść interpelacji:

Szanowny Panie Prezydencie,

      W związku z aktualną porą roku oraz coraz dłuższym czasem, jaki dzieci spędzać będą na świeżym powietrzu, w imieniu mieszkańców ulic Słowackiego, Żwirki i Wigury oraz Chrobrego, zwracam się z uprzejmą prośbą o doposażenie podwórka (zlokalizowanego w kwartale tych ulic) i ulokowanie na nim urządzeń do zabaw dla dzieci typu: huśtawki, bujaki, zjeżdżalnie oraz urządzeń typu fitness dla nieco starszych osób. Wskazane byłyby również elementy małej architektury tj., ławki, kosze, stojak na rowery.

      W tej części osiedla potrzebne jest miejsce, w którym młodzi rodzice wraz z dziećmi mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas.

          Podwórko w kwartale ulic Słowackiego, Żwirki i Wigury oraz Chrobrego jest spore, a w jego centrum usytuowany jest śmietnik. Jedna z dróg wyjazdowych jest nieutwardzona a obok niej stoi nieużywany od ponad 15 lat „blaszak”, który kiedyś był sklepem. Dziś „straszy” swoim wyglądem /foto 3,4/. Całe podwórko wymaga modernizacji, przebudowy parkingu i stworzenia nowoczesnego placu zabaw oddalonego od parkujących aut, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i kierowców. Obecnie pozostają na nim resztki urządzeń zamontowanych jesienią 2004 roku. Jedyna huśtawka i zniszczona ławka zlokalizowana jest obok wyznaczonych miejsc postojowych /foto 1,2/

Mając świadomość ograniczonej ilości środków finansowych a także skalę potrzeb związanych z modernizacją  podwórek w Bolesławcu i zapewne harmonogramem ich modernizacji – jeżeli nie ujęto w planach tegorocznych żadnych prac w tym miejscu –  proszę o wykonanie chociaż częściowego doposażenia podwórka, a o całkowitą przebudowę w roku przyszłym.   

Z poważaniem

Radna Rady Miasta Bolesławiec Iwona Bojko