Podczas najbliższej X sesji Rady Miasta Bolesławiec, głosować będziemy nad przyjęciem Uchwały dotyczącej nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Tadeuszowi Jurkowskiemu. Projekt uchwały został przygotowany w oparciu o Wniosek, który złożyłam w lipcu tego roku na ręce Przewodniczącego Rady. Zgodnie z Regulaminem (UCHWAŁA NR L/417/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 maja 2014 r, z późn. zmianami), taki Wniosek może złożyć m.in. grupa 5 radnych i z tego skorzystałam. Wniosek podpisali Radni Rady Miasta: Dawid Sarbak, Jadwiga Stachów, Dominik Chodyra, Maciej Małkowski, Łukasz Molak i Szymon Pogoda.

Pan Tadeusz Jurkowski jest autorem pierwszej pracy magisterskiej, dokumentującej przyjazd po II Wojnie Światowej Polaków z dalekiej Bośni na teren powiatu bolesławieckiego. Po 49 latach od jej obrony, praca zostaje wydana drukiem. Jest cennym źródłem wiedzy i ważną pozycją dokumentującą historię naszego miasta. Polecam jej przeczytanie!

Treść wniosku poniżej:

Aktualizacja  8.10.2019

Podczas XI sesji Rady Miasta Bolesławiec uroczyście wręczono akty nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” piętnastu wyróżnionym. Wśród nich, swoje wyróżnienie odebrał Pan Tadeusz Jurkowski. Serdecznie gratuluję!

foto: UM Bolesławiec