27 lutego obchodzony jest na całej kuli ziemskiej Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To bardzo dobra okazja do podziękowania także i naszym, lokalnym organizacjom pozarządowym za ich zaangażowanie i ogromną pracę wykonywaną w różnych obszarach działalności społecznej na rzecz mieszkańców całego powiatu.

Z tej okazji pragnę złożyć życzenia radości i satysfakcji z realizowanych zadań, a także siły, wytrwałości i niewyczerpalnych pokładów energii, tak potrzebnych do tego, aby móc z uśmiechem realizować wszystkie podejmowane zamierzenia. Życzę również, aby energia i wiara w potęgę oddolnego działania towarzyszyła Wszystkim każdego dnia i dawała ogromną satysfakcję, która często jest jedyną nagrodą za podejmowany wysiłek.

 

Foto: zapożyczone z Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.pl