Zachęcam do przekazania 1,5 % podatku od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać ten niewielki procent podatku nic nas nie kosztuje, a jest za to ważnym wsparciem dla „pozarządówek”, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji zarejestrowanych na terenie powiatu bolesławieckiego, które wspierają potrzebujących, dbają o nasze materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe.

Jak przekazać 1,5 procent na rzecz OPP ?:

 • W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS wybranej organizacji;
 • W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1,5% podatku (np. poprzez wrocławską Fundację Dobroczynności wpisując KRS 0000269648 z dopiskiem DOM DZIECKA w BOLESŁAWCU) środki trafią do dzieci mieszkających w bolesławieckim Domu.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok, zarejestrowanych na terenie powiatu bolesławieckiego, liczy obecnie 10 organizacji  (wykaz został przygotowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, stan na dzień 14.01.2024)

 

 • KRS 0000332746  Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
 • KRS 0000376247  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
 • KRS 0000210934  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
 • KRS 0000163366  Stowarzyszenie „Ziemia Bolesławiecka”
 • KRS 0000295277  Fundacja „Wspierajmy Zdrowie”
 • KRS 0000079062  Top Bolesławiec
 • KRS 0000681883  Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo
 • KRS 0000521868  Wodno-Nurkowa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Dive Salvare
 • KRS 0000030725  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczytnica i okolice
 • KRS 0000315988  Fundacja „Bliżej serca”