Te coroczne nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta. I co roku wzbudzają wiele emocji. 

Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje nagrody na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką (wykonaną przez Studio Szkła Artystycznego Borowski), laureaci otrzymują również gratyfikację finansową. Muszę tu podkreślić, że nasza niejednomyślna opinia (Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) nie jest wiążąca i nie pokrywa się z ostateczną decyzją prezydenta. Po zapoznaniu się z wszystkimi 37 wnioskami, które wpłynęły w tym roku, zdecydowaliśmy o odrzuceniu głównie tych, które nie zawierały osiągnięć dotyczących roku 2020. To ważne więc dla przyszłych wnioskodawców – nie opisujmy całokształtu działalności kandydata, we wniosku skupmy się na osiągnięciach z roku którego wniosek dotyczy!

W tym roku Prezydent Miasta przyznał 20 nagród: 5 nagród w dziedzinie nauki, 2 nagrody w dziedzinie kultury, 3 nagrody w dziedzinie działalność społeczna, 9 nagród w dziedzinie sportu oraz 1 nagrodę w kategorii „inne”, w łącznej wysokości 32.600 zł. Ponadto 5 nagród honorowych i 4 wyróżnienia (nagrody honorowe i wyróżnienia, nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową, więc nie obciążają budżetu). W tym kolejnym, pandemicznym roku wręczenie nagród odbyło się podczas kameralnych uroczystości w Pałacu Ślubów, a nie jak w latach poprzednich podczas uroczystej gali.

Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratuluję!

foto: UM Bolesławiec