Czy Andrzej Pytliński, uznany za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej współczesnej fotografii, otrzyma pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec, zdecydują radni podczas jednej z najbliższych sesji Rady Miasta. W dniu dzisiejszym, radni Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowali mój wniosek w tej sprawie.

Andrzej Pytliński [*] urodzony 12 lipca 1933 roku, zm. 16 października 2020 w Bolesławcu . W roku 1957 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Był pracownikiem Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie, Kopalń Surowców Mineralnych „SURMIN-KAOLIN SA”, Bolesławieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, honorowym członkiem Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego i wielu innych organizacji w Polsce i zagranicą.

Warte uznania i podkreślenia są szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Andrzej Pytliński to przede wszystkim artysta fotografik, wyjątkowy znawca fotochemii, pedagog, animator ruchu fotograficznego. Miłośnik dawnych, szlachetnych technik fotograficznych. Honorowy członek Związku Polskich Artystów Fotografików, autor i współautor książek o fotografii, animator i nauczyciel fotografii. Odznaczony dwukrotnie odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz złotym medalem Fotoklubu RP „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”. Od 1956 roku członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1960-1970 konsultant do spraw fotografii w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W roku 1964 współzałożyciel Wyższego Studium Fotografii MKiS, które funkcjonowało do 2012 roku. Wykładowca Zagadnień Technicznych Fotografii na WSF w całym okresie jego funkcjonowania, w punktach nauczania w Warszawie i Jeleniej Górze. Założyciel Jeleniogórskiej Wszechnicy Fotograficznej. Od 2000 roku członek Kapituły Fotoklubu RP.

Był nauczycielem i wzorem dla wielu młodych fotografów. Posiadał niezwykłą umiejętność dzielenia się swoją ogromną wiedzą zarówno teoretyczną jak praktyczną. W latach 70. XX wieku zorganizował pracownię fotograficzną w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Prowadził również zajęcia w pracowniach fotograficznych działających na terenie miasta, m.in.: ZKF „Konrad”, FKF „Polfa”, KF „Zapis” oraz Młodzieżowym Domu Kultury. W 1981 r. współtworzył Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne. W latach 1988–1990 kierował Klubem Fotograficznym przy SM „Bolesławianka”. Od 2010 roku zaangażowany w działalność Polskiej Szkoły Tradycyjnej Fotografii. W 2011 roku za działalność i twórczość fotograficzną został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. W 2012 roku przeprowadził szereg warsztatów, nawiązujących do fotografii piktorialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W czerwcu 2017 roku Walny Zjazd Delegatów Związku Polskich Artystów Fotografików nadał mu godność członka honorowego ZPAF. Autor wielu publikacji:

  • „Fotografia barwna” (napisana przy współudziale Witolda Dederki);
  •  „Przeźrocza i technika ich wykorzystania”;
  • „O fotografii prawie wszystko” (dwa tomy, napisane przy współudziale Witolda Dederki i Feliksa Kanclerza),
  • „Zagadnienia techniczne fotografii” (Część I Optyka światła i oświetlenia. Część II Optyka elementów i układów optycznych. Część III Fototechnika. Część IV Fotografia barwna).

W lipcu, ub. roku udzielił ostatniego wywiadu bolesławieckiemu fotografowi Bernardowi Łętowskiemu, w ramach projektu  'Fotogeniczny – podcast o fotografi‪i’‬. Polecam wysłuchanie całej rozmowy: https://www.fotogenicznypodcast.pl/2020/07/20/3-andrzej-pytlinski/?fbclid=IwAR0Xktk80y8cFdObw_dnjNZRekbYDEZuk3hfD6eNSv0X2ANxSmla-2Mx5Ys 

foto: B. Łętowski