Gratuluję wszystkim zaangażowanym w kolejny, XV już tom Rocznika Bolesławieckiego! Cieszę się, że mogłam być jego małą cząstką. „Rocznik Bolesławiecki 2022” liczy 248 stron, na których zaprezentowano artykuły podzielone na dziewięć bloków tematycznych. W tym wydaniu, w dziale „Komunikaty” zamieszczono mój tekst pt. „Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Jadovicy” /Bośnia i Hercegovina/ przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

Poniżej mój tekst, który znajdziecie w Roczniku Bolesławieckim’ 2022:

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Jadovicy

W sobotę, 24 września 2022 na cmentarzu w Jadovicy (Bośnia i Hercegowina, gmina Prnjavor) odbyła się wzruszająca uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej Polaków żyjących w Bośni w latach 1892-1946 i pochowanych w tym miejscu, zorganizowana przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ambasady RP w Sarajewie: konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Miłosz Pieńkowski i Bohdan Korzeniowski – kierownik referatu. Żołnierze XXIII zmiany PKW EUFOR pod dowództwem ppłk Wojciecha Adamowicza, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjawora – Igor Kanjski i Tomislav Durtka a także Branko Deket, przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze. W uroczystości uczestniczył również Milosz Panić od lat opiekujący się tym miejscem. Po złożeniu wiązanek kwiatów, poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Vlado Lukenda i ksiądz kapelan Tomasz Serwin. Po uroczystości na cmentarzu, odbyła się Msza św.
w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Prnjavorze, odprawiona przez obu księży. Dzień wcześniej, w sarajewskim Muzeum Književnosti, odbyło się spotkanie połączone z bardzo ciekawym wykładem dr Enesa S. Omerović pt. „Polacy w Bośni i Hercegowinie”, tłumaczonym przez dr Tomasza Jacka Lisa.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ambasady RP w Sarajewie osobach Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Jarosław Lindenberg, Konsul RP – Miłosz Pieńkowski, Krystyna Żukowska-Efendić i Urszula Ristić. Po spotkaniu tradycyjnie odwiedzono miejscowy cmentarz. Sarajewski cmentarz Sveti Mihovil (św. Michała) będący dziś narodowym pomnikiem Bośni i Hercegowiny, to miejsce na którym pochowani są znani Polacy: Józef Ilnicki, Robert Miączyński, Franciszek Zagórski, Jakub Mikuli. Ich nagrobki wymagają renowacji, której stowarzyszenie planuje podjąć się w niedalekiej przyszłości.

Uroczystość odbyła się w ramach projektu „Polskie ślady w Bośni” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, dofinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w konkursie Polonia i Polacy za granicą 2022.

Iwona Bojko